Ý chính của sửa đổi là cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sửa đổi

TULAR:
điều mà không có lãnh đạo nhóm nào làm được

và Quốc hội có ý định kiểm soát các sắc lệnh thi hành của chính phủ

TULAR:
“Mục đích của việc này là tổng thống không cần phải tranh luận về việc thực thi các quyền hợp pháp mà không phạm tội hay hành vi phạm pháp nào

Nếu không có người dẫn chương trình trên Trực tiếp trên YouTube

TULAR:
chúng tôi dự định làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon để giải quyết các vấn đề tái thiết và tái phát triển

và tôi hy vọng chúng ta sẽ đánh giá điểm đó

TULAR:
Sau khi một sự đồng thuận được hình thành

Bài phát biểu của Bộ trưởng Jong-ho Lee

TULAR:
Chính phủ sẽ công bố định hướng chính sách kinh tế vào ngày 16